تعرفه های ثبت نام

 

هزینه ثبت نام نهایی مقاله پس از داوری و در صورت اخذ پذیرش مقاله به شرح ذیل می باشد:

 

دانشجویی

هیات علمی

ویژه حامیان

آزاد

320
هزارتومان

370
هزارتومان

 290
هزارتومان

460
هزارتومان

 

برای حضور در کنفرانس با مقاله یا بدون مقاله به منوی "اسکان و بازدیدهای علمی" مراجعه فرمایید.

 

پرداخت آنلاین به سادگی از قسمت "ثبت خدمات و پرداخت هزینه" قابل انجام می باشد.

 

پرداخت از طریق حساب بانکی

شماره حساب بانک صادرات : 0213339419001

نام صاحب حساب: موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت

در این روش می بایست رسید بانکی اسکن شده از طریق وب سایت  ارسال شود. عدم ارسال رسید بانکی به منزله عدم پرداخت وجه می باشد.