کمیته علمی و هیات داوران

 

 

     

علی پیری

اعضای هیات علمی هنر و معماری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

 Dr. Abraham George (IN)

Associate Professor, Dept. of Architecture & Regional Planning  Indian Institute of Technology Kharagpur, India 

Dr. Ebru CUBUKCU (TR)

Professor and Head,Department of City and Regional Planning Dokuz Eylul University, Izmir TURKEY
     

Dr. Ekaterina Shcherbakova

Ph.D (History), associate professor, Moscow School of Economics Moscow State University named by M. Lomonosov

دکتر علیرضا پورشبانان

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و مدیر گروه همکاری علمی هنری با جامعه (معاون پژوهشی)

Ph.D. Guido Cimadomo (SPN)

 Profesor Asociado   Department Art and Architecture at the Higher Technical School of Architecture, University of Malaga .
     

Dr. Giuseppe Resta ( IT)

Università degli studi RomaTRE (Rome, ITA) Politecnico di Bari (Bari, ITA) 

Dr. Galina Zvereva (ru)

The head of the Department of social and cultural studies,  Head of the Department of history and theory of culture, RSUH

فهیمه سراوانی

  عضو هیئت علمی دانشگاه زابل، ایران
     

دکتر فاطمه حسن پور

استادیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

دکتر حسن خاتمی

رئیس بخش فرش، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان (ایران)

Dr. Ilya Zaytsev (RU)

acting director of the Institute of Scientific Information on Social Sciences (INION)
     

دکتر مهناز اکبری

رییس کمیته داوران

Dr. Manfredo Manfredini

Director (International Engagement) Senior Lecturer School of Architecture and Planning The University of Auckland Auckland, New Zealand

دکتر مهرداد رایانی مخصوص

عضو هیات علمی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
     
 

 مصطفی علی بیگی 

رییس کنفرانس و  رییس موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت

 

Dr. Olga Lavrenova (RU)

General Chair of Conference and INION(Russia)

دکتر پژمان دادخواه 

دکتری فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، ایران

     

Dr. R. Gokulchander (IN)

Director Placement,Bharath University, India  

Dr. S. Praveen Kumar(IN) 

Director MBA, Bharath University , India 

 

دکتر سمیه امیدواری

استادیار دانشگاه علم و هنر یزد
     

 تقی حمیدی منش

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا