کلیات برنامه
  • ارایه مقالات منتخب
  • بازدیدهای علمی و تخصصی
  • مسابقه ایده، پایان نامه و مقاله برتر
  • حضور چهره های سرشناس ایران و روسیه
  • ارایه گواهینامه معتبر ایران و روسیه و هند به شرکت کنندگان
  • کمیته ای برگزاری متشکل از اساتید و نخبگان ایران، روسیه، ایتالیا، اسپانیا، لیتوانی، ترکیه، هند و غیره
  • گفتگو و تبادل اطلاعات با مسئولین، اساتید و نخبگان ایران، روسیه در حوزه هنر و فرهنگ، معماری، فلسفه هنر، ادبیات و سایر موضوعات میان رشته ای مرتبط با کنفرانس در علوم انسانی