اطلاعات کلی

اطلاعات اسکان و بازدیدهای علمی

پکیج ترکیبی (6 روز و 5 شب )، مسکو 

 

برنامه سفر مهر ماه روسیه ( 24 تا 29 مهر ) 16 تا 21 اکتبر :
روز اول (24 مهر ): پرواز تهران به مسکو (ماهان) 7.15 صبح پرواز از تهران ، ترنسفر فرودگاهی به هتل، تحویل اتاق ها، برنامه آزاد
روز دوم (25 مهر ): صرف صبحانه، حرکت از هتل، بازدید از مجموعه میدان سرخ، نقطه صفر شهر مسکو، بازدید از کلیسا سنت باسیل (شاهکار معماری جهان)
بازدید ازساختمان موزه دولتی تاریخ، بازدید بیرونی از و کلیسا کازان و مقبره لنین، مرکز خرید گام، میدان مانژ، یادبود جنگ جهانی دوم، باغ الکساندر، محوطه
کاخ کرملین و بازدید از داخل 2کلیسا، مجموعه بزرگترین ناقوس جهان، بزرگترین توپ جنگی دنی
روز سوم (26 مهر ): صرف صبحانه، ترنسفر از هتل به محل کنفرانس و شرکت در همایش
روز چهارم (27 مهر ): صرف صبحانه، ترنسفر از هتل به محل کنفرانس و شرکت در همایش
روز پنجم (28 مهر ): صرف صبحانه، حرکت از هتل، متروگردی، برج های مسکو سیتی، خرید در مرکز نووتل، تپه گنجشگ ها ) بام مسکو (خیابان آرابات قدیم)
روز ششم (29 مهر ): صرف صبحانه، تحویل اتاق ها، حرکت به سمت فرودگاه بین المللی مسکو، بازگشت به ایران پرواز مسکو به تهران (ماهان) 11.

 

 

برخی از امتیازات سفر:

بازدیدهای علمی و تخصصی

بازدید از آثار هنری ارزشمند مسکو

بازدید از امکان دانشگاه ها و مراکز علمی مسکو

ارایه گواهینامه معتبر ایران و روسیه به شرکت کنندگان

حضور در گردهمایی شاخه های محتلف هنری و فرهنگی ایران و اروپا

گفتگو و تبادل اطلاعات با هنرمندان و اساتید برجسته ایران و اروپا

 

 

برای رزرو به لینک ذیل مراجعه فرمایید: