محورهای کنفرانس

محورهای کنفرانس

محورهای کنفرانس شامل موضوعات میان رشته ای هنر، فلسفه و فرهنگ و کاربرد آن در علوم دیگر می­ باشد، برخی از محورهای تخصصی که در الویت هستند به شرح ذیل می­ باشد.

 

رویکرد دوره اول

 • هنر (هنرهای تجسمی و تزئینی، معماری، معماری منظر، هنر سینما) به عنوان یک پدیده فرهنگی
 • هنر به عنوان راهی برای درک و شناخت
 • فلسفه هنر در پیوند فرهنگ ها و تمدن ها
 • تاثیر فرهنگ روسیه در هنر کشورهای شرقی
 • معماری ایرانی در روسیه
 • هنر ایرانی و هندی در موزه­های و مجموعه­های روسیه
 • تاثیر فرهنگ های کشورهای شرق در هنر روسیه، "سبک شرقی" در هنر تزئینی روسیه، هنر شرق شناسی روسیه
 • هنر سنتی و معاصر مناطق و مرزهای شرقی روسیه
 • هنر معاصر در تقاطع فرهنگ ها و تمدن ها هنر
 • گفتمان نقد هنر در تقاطع فرهنگ ها و تمدن ها
 • ترنس­کالچر هنر به عنوان راهی برای نگهداری و تولید کدهای شناختی از فرهنگ
 • اثر هندی در فرهنگ روسیه

 

رویکرد دوره دوم

 • هنر، فلسفه و خلاقیت اجتماعی خانواده روریخ به عنوان پلی برای فرهنگ ها
 • هنر (هنرهای زیبا و تزئینی ، معماری ، معماری منظر ، سینما) به عنوان یک پدیده فرهنگی است
 • هنر به عنوان راهی برای شناخت و معرفت
 • فلسفه هنر در تقاطع فرهنگ ها و تمدن ها
 • فلسفه روسیه با نگاه به شرق
 • فلسفه شرق براساس تغییرات فرهنگی مدرن
 • هنر به عنوان روشی برای ذخیره و تولید رمزهای شناختی فرهنگ
 • تأثیر فرهنگ روسیه بر هنر شرق
 • تأثیر فرهنگ کشورهای شرق در هنر روسیه، "سبک شرقی" در هنر تزئینی روسیه
 • هنر معاصر در تقاطع فرهنگ ها و تمدن ها
 • اثر هند در فرهنگ روسیه
 • هنر ، فرهنگ فلسفی مناطق شرقی و مرزهای روسیه
 • سایر موضوعات میان رشته ای علوم انسانی مرتبط با کنفرانس (هنر، معماری، فرهنگ و تمدن، ادبیات، زبان شناسی)