گزارش تصویری دوره اول کنفرانس
1397/08/06

برای مشاهده گزارش و تصاویر روز اول برگزاری کنفرانس در سایت آکادمی هنر روسیه به لینک ذیل مراجعه فرمایید:

گزارش روز اول برگزاری کنفرانس

 

برنامه روز اول کنفرانس