آغاز به کار دومین دوره کنفرانس
1398/05/26

به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند که پورتال "دومین دوره کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق با رویکرد هنر، فلسفه و فرهنگ" راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیت های جاری کنفرانس نیز باشند.