فراخوان ارسال مقاله و حضور در کنفرانس
1398/05/28

دومین کنفرانس بین المللی روسیه و شرق: هنر، فلسفه و فرهنگ در سال 2019، مصادف با سالگرد جشن "Nicholas Roeric" و پسر جوانش "Svyatoslav Roerich" دو دانشمند و متفکر برجسته روسی می­باشند که خلاقیت آنها پلی بین روسیه  و شرق است. Helena Roerich  همسر "Nicholas Roerich" یکی از متفکران اصلی که در کار خود فلسفه شرق و غرب را با هم ترکیب کرد. از اینرو تصمیم برآن شده است که این رویداد به صورت گسترده همراه با نشست های تخصصی و برنامه های جانبی هرچه باشکوه تر با حضور اساتید برجسته بین المللی برگزار گردد.

بدین وسیله از تمامی پژوهشگران در حوزه هنر و معماری، طراحی، شهرسازی، فلسفه و فرهنگ به خصوص میان رشته ای در این حوزه و روریخ دعوت بعمل می آید تا به صورت حضوری و غیرحضوری در این رویداد بزرگ شرکت نمایند و آخرین دستاوردهای پژوهشی خود را ارایه نمایند. برای اطلاعات بیشتر ادامه را انتخاب نمایید.

 

روسیه کشوری چند قومی است که غرب و شرق را در موقعیت جغرافیایی خود متحد کرده و یک جهان فرهنگی خاص را نشان می دهد. داستایوفسکی در مورد "واکنش پذیری جهانی" نبوغ روسی گفت، در عمل خلاقیت به تصاویر سایر اقوام تبدیل می شود و بدین ترتیب درخشان ترین و درونی ترین ویژگی های مقدس آنها را جذب می کند.

از یک سو، هنر به عنوان پدیده ای از فرهنگ، "پاسخگوترین" در برابر تأثیرات بیرونی تصور می شود. هنرمندان مشهور روسی - واسیلی ورسچاگین، نیکولای و سواتاتوسلا روئریکس، پاول کوزنتسف، تعداد زیادی از هنرمندان - مستشرقین شرق را بر اساس برداشت های شخصی نقاشی می کنند و با روح حساس خلاق، اسطوره ها و افسانه های شرقی را درک می کنند. از سوی دیگر ، شاهکارهای بزرگ هنری "سفیران نیکوکار" هستند که بهترین آرزوهای روح ملی را به جهان خارج ، به خزانه داری فرهنگ جهانی منتقل می کنند.

برای روسیه، "بعد شرقی" به طور سنتی یکی از تعیین کننده هاست. از شرق به روسیه "سبک حیوانات" آمد ، که بعداً "سبک شرقی" را در هنر تزئینی روسیه آشکار کرد. این گواه روندهای عمیق است ، زیرا سبک به دلیل ماهیت آن ، وجود یک سازه پایدار در ذهنیت فرهنگ را نشان می دهد ، که در آثار نقاشی ، مجسمه سازی ، معماری و غیره بیان شده است.

 از نظر تاریخی، روسیه در شرق رشد کرد و روندهای جدیدی را در سرزمین های شرقی خود و کشورهای همسایه جذب کرد. نقاشی های نیکو پیروسمانی، مارتیروس ساریان، مجسمه ها و نقاشی های زوراب تسرتلی به بخشی جدا نشدنی از فرهنگ روسیه بدل شد.

بدین وسیله از تمامی پژوهشگران در حوزه هنر و معماری، طراحی، شهرسازی، فلسفه و فرهنگ به خصوص میان رشته ای در این حوزه و روریخ دعوت بعمل می آید تا به صورت حضوری و غیرحضوری در این رویداد بزرگ شرکت نمایند و آخرین دستاوردهای پژوهشی خود را ارایه نمایند. برای اطلاعات بیشتر ادامه را انتخاب نمایید.