فراخوان بین المللی
1398/06/07

فراخوان گسترده کنفرانس بین المللی روسیه و شرق: هنر، فلسفه و فرهنگ در سایت آکادهی هنر روسیه، مرکز بین المللی Roerich و غیره را در لینک ذیل مشاهده کنید،

لازم به ذکر است آکادمی هنر روسیه یکی از باارزش ترین نهادهای فرهنگی و هنری روسیه، که دارای قدمت 260 سال می باشد. این آکادمی تاثیر بسزایی در هنر معماری و خلاقیت روسیه گذاشته است، و هم اکنون ریاست آن را دکتر زوراب سریتلی (از مجسمه سازان روس دارای شهرت جهانی) عهده دار است.

 

https://rah.ru/news/detail.php?ID=34590

http://en.icr.su/news/index.php?news=6300