دوره آموزشی بین المللی میان رشته هنر، فلسفه و فرهنگ با رویکرد روسیه و شرق
1398/06/30
دوره آموزشی بین المللی میان رشته هنر، فلسفه و فرهنگ با رویکرد روسیه و شرق
ظرفیت محدود
ارایه گواهینامه بین المللی پایان دوره آموزشی
 
با عنایت به سطح بالای برگزاری کنفرانس و در راستای ارتقای سطح علمی و فرهنگی شرکت کنندگان محترم، مقرر گردید تا دوره آموزشی هنر، فلسفه و فرهنگ با رویکرد روسیه و شرق به صورت کاربردی و نمونه های بررسی شده در شاخه های مختلف در قالب سخنرانی های کلیدی و ارائه مقالات برتر از کشورهای مختلف صورت گیرد. این دوره ضمن آشنایی و انتقال دانش و تجربه های متفاوت بین المللی در این حوزه، امکان بهره مندی و یافتن ایده های نوین برای هر شرکت کننده میسر می کند.
 
از این رو با توجه به درخواست پژوهشگران امکان بهره مندی از این دوره آموزشی به صورت غیرحضوری به صورت ارسال محتویات و فیلم آموزشی می باشد. به تمامی شرکت کنندگان در این دوره به صورت حضوری و غیرحضوری گواهینامه بین المللی 16 ساعته صادر می گردد.
 
جهت ثبت نام
برای رزرو و درخواست به صورت حضوری یا غیرحضوری وارد سایت ذیل شوید و پس از ثبت نام و فعالسازی پنل کاربری خود، در پنل کاربری قسمت "ثبت خدمات"  گزینه " دوره آموزشی بین المللی میان رشته هنر، فلسفه و فرهنگ با رویکرد روسیه و شرق" انتخاب و چنانچه تا کنون در این کنفرانس مشارکت نداشته ایدف نوع ثبت نام خود را "ثبت درخواست دوره اموزشی" در نظر بگیرید، و سپس ثبت خود را نهایی کنید.
لازم به ذکر است به دلیل محدودیت ثبت نام در این دوره اولیت با پژوهشگرانی می باشد که زودتر رزرو نمایند، توجع داشته باشید که بعد از رزرو نهایی حداکثر تا 2 روز می بایست ایمیل تاییدیه رزرو را دریافت کنید در غیراینصورت با دبیرخانه تماس حاص نمایید.