مهلت ارسال مقالات به کنفرانس
1398/07/09

باتوجه به نظر اکثریت اعضای شورای سیاستگذاری و علمی کنفرانس، و نظر به استقبال و درخواست گسترده دانشجویان، اساتید و پژوهشگران گرانقدر جهت زمان کافی برای ارسال مقالات پژوهشی در کنفرانس، مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 مهرماه 1398 و اصل مقالات 17 مهرماه 1398 تمدید شد. لازم به ذکر است باتوجه به محدودیت ظرفیت الویت با پژوهشگرانی می باشد که زودتر اقدام به ارسال چکیده نمایند.