برگزاری دوره دوم
1398/07/30
با عنایت و لطف پروردگار متعال
دومین دوره کنفرانس بین المللی روسیه و شرق: هنر، فلسفه و فرهنگ با حضور هنرمندان، فیلسوفان، اساتید، دانشجویان و چهره های برجسته ایران، روسیه، هند و شرق از جمله نمایندگان سفارت ایران و هند در روسیه در تاریخ 22 مهرماه 1398 در آکادمی هنر روسیه، و 23 مهرماه 1398 در دانشگاه دولتی روسیه برای علوم انسانی برگزار گردید. به زودی گزارش کامل و مستندات اطلاع رسانی خواهد شد.